ایران تلکام

MCI
MCI

MCI

همراه اول | MCI | نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام) | محل دائمی نمایشگاه های تهران | 

آریاسل
آریاسل

آریاسل

آریاسل \ نمایشگاه تلکام - Telecom\ محل دائمی نمایشگاه های تهران 

کیهان
کیهان

کیهان

کیهان |  نمايشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني - ايران تله كام | نمایشگاه بین المللی تهران

MCI
MCI

MCI

همراه اول | MCI | نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام) | محل دائمی نمایشگاه های تهران 

هوآووی
هوآووی

هوآووی

هوآووی | نمایشگاه بین المللی ایران تله کام | محل دائمی نمایشگاه های تهران 

فاطر رسانور - تلکام
فاطر رسانور - تلکام

فاطر رسانور - تلکام

فاطر رسانور |  نمايشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني - ايران تله كام  | نمایشگاه بین المللی تهران 

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • Mapna
 • ISOMEE
 • TOSAN
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO