غرفه سازی ویژه

 در این نوع سازه نمایشگاهی,ما با توجه به سیاست های کارفرمایان و با استفاده از تکنولوژی های  روز در غرفه سازی, محصولات و خدمات شما را به بهترین شکل به نمایش میگذاریم.محدودیت استفاده از متریال در این نوع سازه از نوع مدولار کمتر است

پس از تایید طرح, غرفه شما در کارخانه سپنچ ساخته و برای اولین بار همانجا مونتژ میشود .که دز این مرحله شما میتوانید غرفه خود را قبل از نمایشگاه به صورت اجرا شده ببینید. 

تیم پشتیبانی سپنچ , از روز اول ساخت غرفه تا آخرین روز نمایشگاه همراه شما خواهند بود.

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • Mapna
 • ISOMEE
 • TOSAN
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO