دکوراسیون داخلی

 هر فضای اداری و تجاری شامل ادارات، فروشگاه های بزرگ، بانک ها، برندشاپ ها و ...  با توجه به موقعیت و کاربری فضا نیاز به طراحی مجزا دارد تا بهترین نتیجه در کسب و کار حاصل شود.

تیم توانمند طراحی سپنج با در نظر گرفتن تمامی اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی فضاهای اداری و تجاری، طرح هایی مبتکرانه و به روز خلق می کنند. 

نمونه های دکوراسیون داخلی این مجموعه را در این لینک میتوانید مشاهده کنید. 

 

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • Mapna
 • ISOMEE
 • TOSAN
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO