اخبار سپنج

سپنج سازه آسا
سپنج سازه آسا

سپنج سازه آسا

 غرفه شرکت سپنج سازه آسا در اولین کنفرانس و نمایشگاه صنعت نمایشگاهی | محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا
افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا طی بازدید دکتر نجفی استاندار البرز

نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی 

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • Mapna
 • ISOMEE
 • TOSAN
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO