اخبار سپنج

 CIDEX عرفه شرکت سپنج سازه در نمایشگاه
 CIDEX عرفه شرکت سپنج سازه در نمایشگاه

CIDEX عرفه شرکت سپنج سازه در نمایشگاه

غرفه شرکت سپنج سازه در نمایشگاه CIDEX-ایرانمال 

غرفه شرکت سپنج در نمایشگاه IECIE
غرفه شرکت سپنج در نمایشگاه IECIE

غرفه شرکت سپنج در نمایشگاه IECIE

 غرفه شرکت سپنج سازه آسا در اولین کنفرانس و نمایشگاه صنعت نمایشگاهی 

افتتحایه رسمی کارخانه سپنج سازه
افتتحایه رسمی کارخانه سپنج سازه

افتتحایه رسمی کارخانه سپنج سازه

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا طی بازدید دکتر نجفی استاندار البرز

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا
افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا

افتتاح رسمی کارخانه سپنج سازه آسا طی بازدید دکتر نجفی استاندار البرز

نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

نمایشگاه صنعت نمایشگاهی

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی 

انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران - ESBAT

مشتریان

 • Mirab
 • Total Logo Sepanj
 • HUAWEI
 • DOHLER
 • ملی نفت ایران
 • Mapna
 • ISOMEE
 • HOFEX
 • همره اول
 • آتشنشانی
 • Pooyandegan
 • LEWA
 • Iranmall Ex Logo Copy
 • Statoil
 • HANGYANG
 • Mobinnet
 • Arta
 • ANATA
 • IRAN MALL LOGO
 • SIEMENS
 • Minoo
 • Sabir
 • PEDCO
 • aryacell
 • Bajika
 • Jondishapour co
 • Pardis Chini
 • Made In Germany
 • Frantec
 • ITALIA
 • Petro Pars
 • South Africa
 • Butane
 • ITG Logo
 • Apadana LOGO
 • Incc Logo LimooGraphic 1
 • HUNTER PART LOGO
 • ROSHEN LOGO
 • Nirvana LOGO
 • تاچ لاین
 • Ebrahim Main Logo New
 • Shahrdari
 • Taracel
 • آوازمان
 • CASIO